Defensor :: Varaždin

Stožer civilne zaštite održao vježbu u Sračincu

Jučer je u zgradi Općine Sračinec održana vježba pod nazivom “Mobilizacija Stožera civilne zaštite Općine Sračinec do faze javljanja na mobilizacijsko mjesto”. Na vježbi su sudjelovali Božidar Novoselec, Melani Kranjčić, Mario Mihin, Ana Rožić, Nedeljko Kučej, Sandro Špiranec, Sandra Mintas i Josip Kanižić.

Tema vježbe bila je mobilizacija Stožera Civilne zaštite putem tekličkog sustava, pod pretpostavkom prekida telekomunikacijskih veza tj. prekida telekomunikacijskih veza uzrokovanih potresom.

Cilj vježbe bio je provjera odaziva na mobilizaciju, odnosno provjera vremena potrebnog za odaziv i dolazak operativnih snaga sustava civilne zaštite kao i provjera načina komuniciranja putem sustava TETRA i postupanja sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Općine Sračinec s ciljem otklanjanja mogućih nedostataka.

Izvor: eVaraždin

U Siraču se dogodila "poplava", svi ozlijeđeni su spašeni, a podivljala voda obuzdana...

U Siraču je došlo do elementarne nepogode, mjesto je pogodila poplava, ima ozlijeđenih kojima hitno treba pružiti pomoć, jedan čovjek bez svijesti pluta u rijeci…

To je bio scenarij pokazne vježbe “Poplava 2023.” koja se u petak u organizaciji Civilne zaštite odigrala u Siraču, ispred lokalnog Vatrogasnog doma. U vježbi su sudjelovali zaposlenici Općine Sirač, Stožer Civilne zaštite Općine Sirač, Vatrogasna zajednica Općine Sirač, Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska, Policijska postaja Daruvar, Hrvatske vode, Zavod za hitnu medicinu BBŽ-a, HGSS Stanica Bjelovar Ispostava Daruvar, Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar i Služba civilne zaštite Bjelovar.

Izvor: mojportal.hr

Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR organizirala je i sudjelovala u slijedećom projektima:

1.      Općina Legrad – Izrada Strategije upravljanja u kriznim situacijama za organizacije civilnog društva (OCD) u projektu „Saliks“

2.      Projekt „ ZAKLON „ –„Zaštita u kriznim situacijama“  – LAG More
–          Opći dio edukacije: krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u kriznim situacijama
–          Edukacija o sprečavanju požara
–          Edukacija o potresima
–          Edukacija o izvlačenju iz ruševina

3.      Sudjelovanje u Izradi Strateškog plana civilne zaštite  za rano upozoravanje ne EU projektu Earliy WarningSystem Interreg 979

4.      Provedba konzultantskih usluga za Vatrogasnu zajednicu Međimurske županije i Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec vezano uz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa na području grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije, Zagrebačke  -županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije,Međimurske županije, Brodsko posavske županije, Koprivničko – križevačke županije i Bjelovarsko-Bilogorske županije“.

Pokazna vježba Civilne zaštite Trnovca Bartolovečkog privukla ogroman broj ljudi

U sklopu obilježavanja Dana Općine Trnovec Bartolovečki u naselju Žabnik uspješno je odrađena pokazna vježba civilne zaštite sa scenarijem proboja nasipa, a sve žurne službe pokazale su spremnost i sinergiju u radu s drugima.

Vježba je održana s ciljem provjere reagiranja i koordiniranja djelovanja zajedničkog postupanja operativnih snaga u slučaju izvanrednog događaja. Osim pripadnika općinskih Dobrovoljnih vatrogasnih društava, u vježbi su sudjelovali i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, pripadnici Hitne medicinske službe, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa i mnogi drugi.

– Dugo smo pripremali ovu vježbu, a zahvaljujući našim vatrogascima koji su najspremniji i inače te ostalim žurnim službama, mi smo imali priliku vidjeti da nema nikakvoga straha od bilo kakvih elementarnih nepogoda. 

Naše žurne službe su sinkronizirano, brzo i učinkovito odradile posao. Drago mi je što na ovaj način educiramo naše mještane. Svjesni smo da se ona neće dogoditi, ali moramo znati što raditi i kako se ponašati u slučaju da bi se takva elementarna nepogoda i dogodila – rekla je načelnica Verica Vitković.

U sklopu Općine Trnovec Bartolovečki djeluje i pet Dobrovoljnih vatrogasnih društava koja će ove godine proslaviti svoju 100. godišnjicu, a 30. godišnjicu ove godine slavi Vatrogasna zajednica Općine. Županijski vatrogasni zapovjednik Željko Nagy dodao je kako su vatrogasci Općine Trnovec Bartolovečki još jednom pokazali izuzetnu spremnost, dok je načelnik Civilne zaštite Općine Dragutin Cecelja rekao da su ovakvu vježbu planirali godinama, jer od kako je sagrađen nasip, takve vježbe nije bilo.

Izvor: evarazdin

Održan set Edukacija o postupanju u kriznim situacijama - opći dio, požari, potresi i izvlačenje iz ruševina

Tijekom studenog i prosinca 2022. održan je set od četiri edukacije o postupanju u kriznim situacijama:

 1. Edukacija opći dio – krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u krizni situacijama – 9. studenog 2022.
 2. Edukacija o sprječavanju požara – 26. studenog 2022.
 3. Edukacija o potresima – 8. prosinca 2022.
 4. Edukacija o izvlačenju iz ruševina – 9. prosinca 2022.

Edukacije su provedene u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih DEFENSOR iz Varaždina, a u okviru provedbe projekta “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“, UP.04.2.1.11.0411. Projekt za cilj ima ojačati kapacitet udruga na području lokalnog održivog razvoja i dobrog upravljanja s naglaskom na krizne situacije te su ciljna skupina upravo korisnik te partneri na projektu.

Korisnik projekta je Lokalna akcijska grupa “More 249“, dok su partneri na projektu Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice te Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Ukupna vrijednost projekta je 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.

Predavač prve radionice , Edukacija opći dio – krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u krizni situacijama, koja se odnosila na opći dio postupanja u kriznim situacijama bio je dr. sc. Robert Mikac koji je prenio svoje znanje i praktično iskustvo rada tijekom kriznih situacija sudionicama edukacije. Naglasak je bio na fazama upravljanja (u) krizama – prevenciji, pripravnosti i reakciji, ali i fazi oporavka. Osim toga, velika pozornost pridala se sustavu upravljanja (u) krizama, a na temelju dosadašnji kriznih situacija na području Republike Hrvatske (studije slučaja koje su se odnosile na poplave, migrantsku krizu, potrese te COVID-19) sudionici su iz prve ruke mogli doživjeti djelovanje sustava u pojedinoj kriznoj situaciji, ulogama kriznih menadžera, sustavu civilne zaštite, zakonskim okvirima, sposobnosti i volji pojedinaca da djeluju, odnosno ključnim akterima upravljanja u krizama. Kroz pitanja za raspravu i dijeljenje iskustava sudionika mogli smo čuti o kriznim situacijama na području Grada Vodica i Šibensko-kninske županije te potrebi edukacija od najranije dobi.

Cijeli članak pročitajte na portalu INFOVODICE

Održana vježba civilne zaštite Grada Ivanca

U utorak, 13. prosinca, s početkom u 12 sati, u Ivancu se održala velika vježba civilne zaštite na prostoru Srednje škole Ivanec.

Vježba se održala pod pretpostavkom razornog potresa koji je pogodio Ivanec te izazvao urušavanje zgrade Srednje škole i požar u školskoj kuhinji, pri čemu se, nakon evakuacije i provjere brojnog stanja, utvrdilo da na zbornom mjestu nedostaje šest učenika i jedan djelatnik.

U vježbi su sudjelovali Stožer CZ Grada Ivanca, Vatrogasna zajednica i pripadajući DVD-ovi, Srednja škola, Područni ured CZ Varaždin, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin, Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – Ispostava Ivanec te Ivkom d.d.

Defensor projekti

Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor izradila je Vanjski plan civilne zaštite Šibensko – kninske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladišta i punionica plina Unešić operatera Petrol d.o.o. na koju je dobivena suglasnost Ravnateljstva civilne zaštite.

 • Osim navedenog Vanjskog plana Ustanova je izradila:
 • Primorsko – goranska županija
  – Vanjski plan civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje
  postrojenja terminal za ukapljeni prirodni plin operatera LNG HRVATSKA D.O.O.
 • Krapinsko – zagorska županija
  Vanjski plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje
  postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok operatera TIFON d.o.o.
 • Koprivničko – križevačka županija
  Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (u nastavku
  Vanjski plan) za tvrtku Jadranski naftovod d.d. Terminal Virje, Paromlinska 17, 48 326 Virje.

FOND EUROPSKE UNIJE
Ustanova za obrazovanje odraslih odradila je pripremu natječajne dokumentacije i provedbu projekta za poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava  “Financiranje službi”  spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa iz Fonda Europske unije za Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec i Vatrogasnu zajednicu Međimurske županije

U subotu, 26. studenoga 2022. godine u prostorijama Kulturnog centra Vodice održana je Edukacija o sprečavanju požara u okviru provedbe projekta “Zaklon, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama”, UP.04.2.1.11.0411.


Projekt za cilj ima ojačati kapacitet udruga na području lokalnog održivog razvoja i dobrog upravljanja s naglaskom na krizne situacije.

Edukacija je provedena u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih Defensor iz Varaždina, a predavači Krunoslav i Tomislav Guštek upoznali su nas s:

– osnovnim pojmovima o gorenju i gašenju

– sredstvima za gašenje prema klasi požara (voda, pjena, prah, ugljični dioksid)

– požarnim opasnostima

– mjerama zaštite od požara (evakuacijama, preventivnim mjerama zaštite od požara)

– opremom i spravama za gašenje požara.

 

U DVD-u “Vodice” imali smo priliku sve naučeno primijeniti u praksi, odnosno gasiti kontrolirani požar ručnim aparatima za gašenje požara te vodom iz hidrantske mreže. Edukativna radionica bila je prilika da razmijenimo stavove i mišljenja o kriznim situacijama na području Šibensko-kninske županije, požarnim putevima, obradi poljoprivrednih zemljišta, a time i prevenciji od požara.

Kao posljednja radionica u okviru ovog seta edukacija, slijedi nam Edukacija o potresima i Edukacija o izvlačenju iz ruševina.

9. studenog 2022. u prostorijama Kulturnog centra Vodice održana je radionica Edukacija opći dio: krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u kriznim situacijama, a u okviru provedbe projekta “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“, UP.04.2.1.11.0411.

Korisnik projekta je Lokalna akcijska grupa “More 249“, dok su partneri na projektu Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice te Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Ukupna vrijednost projekta je 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.

Projekt za cilj ima ojačati kapacitet udruga na području lokalnog održivog razvoja i dobrog upravljanja s naglaskom na krizne situacije te su ciljna skupina upravo korisnik te partneri na projektu.

U suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih DEFENSOR iz Varaždina, održana je Edukacija Opći dio: krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u kriznim situacijama, a koja je obuhvaćala sljedeće teme:

 • Osnovni pojmovi i politike
 • Nacionalni sustav upravljanja krizama
 • Obrana od poplava uz studije slučaja
 • Migrantska kriza 2015 – 2016 – studija slučaja
 • COVID-19 – pandemija i upravljanje u krizi
 • Potresi 2020 – studije slučaja
 • Proces naučenih lekcija

Izvor: zaklon.org

Velika simulacija katastrofe u OŠ Novska

Pogledajte kako bi reagirali vatrogasci, hitna pomoć i HGSS u slučaju destruktivnog potresa.

VIDEO>

EMISIJA Radio postaje Novska>

Izvor: novska.hr

Održana pokazna vježba civilne zaštite u Osnovnoj školi Podolice

18.10.2022. s početkom u 12.00 sati je održana pokazna vježba civilne zaštite u Osnovnoj školi „Podolice“ pod nazivom „Vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Podolice Koprivnica pod logom „Potres 2022.“.

Tema vježbe bila je gašenje požara, evakuacija i spašavanje učenika i zaposlenika zbog urušavanja dijela zgrade i požara u OŠ „Podolice“. Urušavanje zgrade izazvano je potresom.

Cilj vježbe bile je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja OŠ „Podolice“ i spašavanje učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrala se osposobljenost i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi.

Pokaznoj vježbi u funkciji načelnice Stožera civilne zaštite grada Koprivnice prisustvovala je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Vježbu je pratio i gradonačelnik Mišel Jakšić uz pratnju pročelnika Tomislava Golubića i Darija Jembreka, koji obnaša funkciju zamjenika načelnice Stožera civilne zaštite grada Koprivnice.

Izvor: koprivnica.hr

Vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Mursko Središće 'Potres - 2022.'

Razoran potres pogodio je Mursko Središće uslijed čega se urušio dio zgrade Osnovne škole zbog čega je izbio požar u kotlovnici. Većina djelatnika i učenika škole napustila je zgradu, no neki su ostali zarobljeni. Scenarij je to pokazne vježbe održane u najsjevernijem hrvatskom gradu.

U vježbi su sudjelovali ustanova Defensor, Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće, DVD Mursko Središće, Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca, HGSS Stanica Čakovec, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije – ispostava Mursko Središće, Policijska postaja Mursko Središće i Služba Civilne zaštite Čakovec, dok je nositelj vježbe Grad Mursko Središće.

Vježbe evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Podturen

U četvrtak, 22. rujna 2022. godine, iz ‘potresa i požara koji su zadesili Osnovnu školu Podturen’ Hrvatska gorska služba spašavanja i vatrogasci ugasili izvukli su nekoliko djece te ‘unesrećenog učitelja’ te im pružili potrebnu pomoć.

Riječ je samo o scenariju „Vježbe evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Podturen” pod logom „Potres 2022.“, koja se održala s ciljem praktične provjera Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole Podturen i spašavanja učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara.

Tema vježbe bila je gašenje požara, evakuacija i spašavanje učenika i zaposlenika zbog urušavanja dijela zgrade izazvanog potresom te požara u Osnovnoj školi Podturen. Na vježbi je pokazano i kako se pronalaze unesrećeni uz pomoć psa te izvlače ranjenici i pruža im se prva pomoć, posebno na oduševljenje djece s obzirom na to da je glavna zvijezda vježbe bio njihov omiljeni učitelj Krešo Balog, kojeg je u ruševinama pronašao pas border coli, te su ga članovi HGSS-a spuštali sa školske zgrade na sajli.

U uzbudljivoj vježbi u trajanju od oko sat vremena, sudjelovalo je deset pripadnika HGSS-a, 15 pripadnika DVD-a s područja općine Podturen (Sivica i Novakovec), pripadnici Hitne službe iz Murskog Središća, pripadnici PU međimurske – Policijske postaje Mursko Središće, djelatnici Crvenog križa i dr.

– Zahvaljujem svima na sudjelovanju, vatrogascima, HGSS-u, Crvenom križu, hitnoj pomoći i svim službama koje su predstavile svoj rad koji nam je svima potreban u hitnim slučajevima. Zahvaljujem i pročelniku Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec Ladislavu Sökeu i Emiliju Habulinu iz tvrtke Defensor iz Varaždina na sudjelovanju i pomoći – rekao je načelnik Općine Podturen Perica Hajdarović.

U OŠ Veliko Trgovišće održana vježba evakuacije i spašavanja učenika i zaposlenika uslijed potresa

U utorak je u Osnovnoj školi Veliko Trgovišće održana vježba Civilne zaštite općine Veliko Trgovišće pod nazivom “Potres 2022”, a tema je bila evakuacija i spašavanje učenika i zaposlenika zbog potresom izazvanog urušavanja dijela zgrade i požara u osnovnoj školi.

U vježbi su sudjelovali učenici Osnovne škole, DVD-i Veliko Trgovišće, Dubrovčan-Ravnice i Vatrogasac Strmec s ukupno sedam vozila te pripadnici HGSS-ove Stanice Zlatar Bistrica, GDCK Zabok, MUP – PP Zabok, DZ KZŽ – Specijalistička ordinacija opće medicine Veliko Trgovišće, SCZ  Krapina i općinski Stožer civilne zaštite. 

 

Nakon održane vježbe izvršena je inicijalna analiza i ocjena vježbe, a analizom su detektirane mogućnosti i sposobnosti reagiranja na izvanredne događaje, valjanost predviđenih pravaca evakuacije, osposobljenost i postupak intervencije žurnih službi te potrebne mjere koje treba poduzeti zbog otklanjanja uočenih manjkavosti i nedostataka.

Analizom je utvrđeno da je vježba uspješno provedena te da su žurne službe osposobljene i spremne djelovati u izvanrednim situacijama. 

Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća Krapinsko - zagorske županije

Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor u svojstvu konzultanta pri izradi Procjene rizika od velikih nesreća prezentirala je izrađenu Procjenu rizika. Procjena rizika od velikih nesreća za Krapinsko – zagorsku županiju od strane vjećnika Krapinsko – zagorske županije usvojena je jednoglasno dana 7.11.2019

Grad Mursko Središće - vježba civilne zaštite

Na lokaciji „Lučice“ na šetnici uz rijeku Muru, u subota 29. lipnja 2019. godine s početkom u 16:00 sati održana je vježba Civilne zaštite po nazivom „POPLAVA 2019“.  Vježba je uspješno odrađena sukladno planiranim aktivnostima i u vremenski zadanim rokovima te je Grad Mursko Središće obranjen od poplave. Nako završetka same vježbe u Multimedijsoj dvorani Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće provedena je inicijalna analiza i ocjena vježbe. Analiza vježbe pokazala je da su svi sudionici vježbe osposobljeni reagirati na izvanredne događaje.

Fotografije: www.medjimurjepress.net

Grad Koprivnica - vježba civilne zaštite

Vježba je pripremljena na osnovu pretpostavke potresa koji je pogodio područje grada Koprivnice, a sastojala se od spašavanja djelatnika i stradalih posjetitelja zbog urušavanja dijela zgrade i požara u zgradi Gradske uprave Grada Koprivnice. Elaborat za vježbu je izrađen od strane ustanove Defensor.

Fotografije: www.koprivnica.hr

Grad Lepoglava - vježba zaštite i spašavanja pod pretpostavkom požara

Vježba je održana pod pretpostavkom da se na području Grada Lepoglave dogodio snažan potres. Izvedena je na zgradi gradske uprave koja je, zamišljeno je elaboratom vježbe, stradala u potresu te je uslijed urušavanja objekta, u kojem je došlo do stradavanja osoba, izbio požar.

Fotografije: www.lepoglava.hr

Općina Veliko Trgovišće - vježba zaštite i spašavanja pod pretpostavkom požara

U Velikom Trgovišću održana je vježba civilne zaštite pod nazivom ‘Potres Općina Veliko Trgovišće – 2018’. Radnja vježbe pretpostavila je da je došlo do potresa te da je bilo potrebno spasiti posjetitelje zbog urušavanja dijela zgrade Općine i požara u poslovnom prostoru Općine.

Fotografije: www.zagorje.com

Vidovec - vježba civilne zaštite

Čakovec - smotra postrojbe

Vježba civilne zaštite Mursko Središće

Lepoglava: Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća

Nakon kraće rasprave i upita postavljenih konzultantima iz tvrtke Defensor, koji su sudjelovali u njenoj izradi,
jednoglasno je od strane svih članova Stožera prihvaćena ova Procjena koja će biti upućena Gradskom vijeću
na usvajanje.

Sudjelovanje u raspravi prilikom donošenja Procjene
rizika od velikih nesreća na Općinskom vijeću Općine
Koprivnički Ivanec