Defensor :: Varaždin

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DEFENSOR

Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor za poslove zaštite osoba i imovine osnovana je 2008. godine. 
Ustanova Defensor provodi izobrazbu zaštitara, čuvara i redara na športskim natjecanjima.

downloadUPISNICA ZA POHAĐANJE PROGRAMA 

Nastavne programe provode stručnjaci – specijalisti iz područja prava, komunikologije, tehničke zaštite, oružja i borilačkih vještina.

U provedbi obrazovanja posebno ističemo dugogodišnja iskustva predavača na poslovima zaštite osoba i imovine koji svojim iskustvom u provedenim stvarnim situacijama doprinose u kvaliteti obrazovanja polaznika.

Za sve one koji žele više organiziramo osposobljavanje za poslove tjelohranitelja u suradnji s renomiranom međunarodnom organizacijom International Bodyguard Association, odnosno njenom hrvatskom sastavnicom IBA Croatia.

Stručnost, savjesnost i odgovornost nit je vodilja u izobrazbi osoba za zaštitu osoba i imovine.

Ustanova Defensor  od 2010. godine posjeduje ovlaštenje za izradu planskih dokumenta iz područja zaštite i spašavanja te je izradila oko 150 planskih dokumenta i sudjelovala neposredno u izradi stotinjak planskih dokumenta iz područja zaštite i spašavanja.

Dobra organizacija i funkcioniranje sustava civilne zaštite istakla  se je u vrijeme visokih vodostaja rijeke Mure 2013. i  2014. godine na području grada Murskog Središća.U jedinicama regionalne i područne (regionalne) samouprave kontinuirano održavamo sustav civilne zaštite u cilju spremnosti u angažiranju sudionika u sustavu civilne zaštite poradi pravovremenog reagiranja u sprečavanju i otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Od 2015. posjedujemo ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za provođenje izobrazbe o gospodarenju otpadom.

Provedbu obrazovanja vrše priznati stručnjaci iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

POSJEDUJEMO SVA POTREBNA UVJERENJA VEZANA UZ ZAŠTITU OD POŽARA.